El Grup de Danses Sant Jordi d’Alcoi nasqué a mitjan de 1989.

Es va constituir amb prop de quaranta persones, la majoria de les quals ja teníem experiència folklòrica en altres col.lectius.

Ens unírem amb l’objectiu d’investigar la indumentària, la música, els balls, les danses tradicionals i els costums dels segles XVIII i XIX a l’antic Regne de València.

El nostre vestuari, d’hivern, de treball i de festa, tant d’home com de dona està inspirat als segles anteriorment esmentats. Tota la indumentària ha sigut recuperada als arxius, biblioteques, museus... També hem pogut accedir a algunes peces originals per tal de tractar de recuperar fidelment l’estil de l’època.

En les nostres actuacions sempre utilitzem els instruments característics de l’època i de la zona (dolçaina, tabal i rondalla de corda).

Contem amb un repertori molt extens. Actualment es composa d’unes 70 peces aproximadament, tots ells del Pais Valencià. Aprenent-los i recuperant-los dels pobles d’origen on, unes vegades el grup de danses local i altres les persones majors ens els han ensenyat. Realitzant un vertader treball d’investigació hem recuperat el Ball de Nanos, el Ball de Velles i la Safanòria d’Alcoi i la Dansà i la Jota de l’Agulleta de la Torre de les Maçanes.

També s’han pogut recuperar de l’oblit els tradicionals nans i gegants dels quals tenim vàries parelles, entre les quals cal destacar a En Roger de Lòria i na Saurina d’Entença que representen els antics senyors feudals d’Alcoi. Solen anar acompanyats dels nans que representes les races del món. Tots ells daten dels anys 30.

Desitgem i esperem que el treball realitzat siga assumit per futures generacions amb la finalitat de que els nostres arrels siguen coneguts per tothom.

El Grup de Danses Sant Jordi d’Alcoi nació a mediados de 1989.

Se constituyó con alrededor de cuarenta personas, la mayoría de las cuales ya tenían experiencia folklórica en otros colectivos.

Nos unimos con el objetivo de investigar la indumentaria, la música, los bailes, las danzas tradicionales y las costumbres de los siglos XVIII y XIX en el antiguo Reino de Valencia.

Nuestro vestuario, de invierno, de trabajo y de fiesta, tanto de hombre como de mujer está inspirado en los siglos anteriormente mencionados. Toda la indumentaria ha sido recuperada en los archivos, bibliotecas, museos... También hemos podido acceder a algunas piezas originales para tratar de recuperar fielmente el estilo de la época.

En nuestras actuaciones siempre utilizamos los instrumentos característicos de la época y de la zona (dolçaina, tabal y rondalla de cuerda).

Contamos con un repertorio muy extenso. Actualmente se compone de unas 70 piezas aproximadamente, todos ellos del País Valenciano. Aprendiéndolos y recuperándolos de los pueblos de origen donde, unas veces el grupo de danzas local y otras las personas mayores nos las han enseñado. Realizando un verdadero trabajo de investigación hemos recuperado el Ball de Nanos, el Ball de Velles y la Safanòria de Alcoi y la Dansà y la Jota de l’Agulleta de La Torre de les Maçanes.

También se han podido recuperar del olvido los tradicionales gigantes y cabezudos de los cuales tenemos varias parejas, entre las que hay que destacar a En Roger de Lòria y Na Saurina d’Entença que representan a los antiguos señores feudales de Alcoi. Suelen ir acompañados de los cabezudos que representan las razas del mundo. Todos ellos datan de los años 30.

Deseamos y esperamos que el trabajo realizado sea asumido por futuras generaciones con la finalidad de que nuestras raíces sean conocidas por todo el mundo.

Dades Contacte

Alcoi, Alacant
Carrer de St. Vicent, 1 Alcoi 03801 (Alacant) Tel. 626 528 822

Nanos i gegants

Els nans i gegants sempre han sigut unes peces molt valorades a les festes de la nostra població des de l’any 1846, data en la qual trobem per primera vegada una notícia escrita que parla de la participació dels nans a les festes celebrades amb motiu de les noces d’Isabel II.

Malgrat tot açò el 1968 és la darrera vegada que trobem una al.lusió d’aquests personatges a la premsa escrita, encara que sí tenim coneixement de posteriors aparicions per transmissió oral.

Per totes aquestes raons el Grup de Danses Sant Jordi d’Alcoi es va proposar recuperar el Ball de Nanos. Així, vam poder localitzar a Benedicto Ripoll Peidro, que va ser l’únic dolçainer que tingué Alcoi durant 40 anys. Ell ens va ensenyar, no només a tocar el Ball de Nanos d’Alcoi, sinó que també ens va ensenyar a ballar-lo.

El ball consta de dues parts. La primera, que és la més antiga, i la segona, que sembla un afegit posterior, segons Benedicto Ripoll.

La tonadeta que la gent encara recordava feia així:

“Nanos i gegants

xicotets, xicotets i grans

quan serem fadrins

tots serem, tots serem iguals.”

Més tard ens vam dedicar a buscar els nans i els gegants antics que hi havia a Alcoi i, el mes de juny de 1990 els vam localitzar i els seus propietaris ens els van vendre. És precisament el dia 17 de juny de 1990 quan van tornar a eixir els nans i els gegants al carrer a la Processó del Corpus tal i com els havíem trobat. L’any següent els vam restaurar i els vam donar l’aparença que tenen en l’actualitat.

Els nans que tenim són els següents:

- El iaio, la iaia, una xinesa, un turc, un negre i una índia (aquesta última va ser construida l’any 1991).

Los gigantes y los cabezudos siempre han sido unas piezas muy valoradas en las fiestas de nuestra población desde 1846, fecha en la que encontramos por primera vez una noticia escrita que habla de la participación de los cabezudos en las fiestas celebradas con motivo de las bodas de Isabel II.

A pesar de todo esto el 1968 es la última vez que encontramos una alusión a estos personajes en la prensa escrita, aunque sí tenemos conocimiento de posteriores apariciones por transmisión oral.

Por todas estas razones el Grup de Danses Sant Jordi d’Alcoi se propuso recuperar el Ball de nanos. Así, pudimos localizar a Benedicto Ripoll Peidro, quien fue el único dulzainero que tuvo Alcoi durante 40 años. Él nos enseñó, no sólo a tocar el Ball de Nanos d’Alcoi, sino que también nos enseñó a bailarlo.

El baile consta de dos partes. La primera, que es la más antigua, y la segunda, que parece un añadido posterior, según Benedicto Ripoll.

La tonada que la gente aún recordaba sonaba así:

“Nanos i gegants

xicotets, xicotets i grans

quan serem fadrins

tots serem, tots serem iguals.”

Más tarde nos dedicamos a buscar los cabezudos y los gigantes antiguos que había en Alcoi y, el mes de junio de 1990 los localizamos y sus propietarios nos los vendieron. Es precisamente el día 17 de junio de 1990 cuando los gigantes y los cabezudos volvieron a salir a la calle en la procesión del Corpus tal y como los habíamos encontrado. El año siguiente los restauramos dándoles la apariencia que tienen en la actualidad.

Los cabezudos que tenemos son los siguientes:

- El abuelo, la abuela, una china, un turco, un negro y una india (esta última fue construida el año 1991).

25 de juny de 2010

Fi de curs de l'Escola del Grup de Danses St. Jordi d'Alcoi

Com és tradicional en els darrers anys, l'Escola del Grup de Danses St.Jordi d'Alcoi, realitzarà el proper diumenge dia 27 de juny a les 19,30h., una actuació de danses populars en la Plaça del poble de Benimarfull.
Aquesta activitat es realitza pels pobles de les nostres comarques, amb lafinalitat de donar a conéixer e
l treball que es realitza al llarg de l'any dins del Grup de Danses St. Jordi d'Alcoi; a més, és una manera de treure al carrer la nostra cultura i tradició popular.
Como es tradicional en los últimos años, la Escuela del Grup de Danses St. Jordi d'Alcoi, realizará el próximo domingo dia 27 de junio a las 19,30h., una actuación de danzas populares en la Plaza del pueblo de Benimarfull.

Esta actividad se realiza por los pueblos de nuestras comarcas, con la finalidad de dar a conocer el trabajo que se realiza a lo largo del aó dentro del Grup de Danses St. Jordi d'Alcoi; además es una manera de sacar a la calle nuestra cultura y nuestra tradición popular.

Dia del Ros

Enllaç a Pagina66 on hi ha un vídeo del dia del Ros al barri del Viaducte d'Alcoi.
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.pagina66.com%2F2010%2F06%2F24%2Fdia-del-ros-en-el-viaducte%2F&h=68323j1CAQihO3SH71rVZeBdY9w

7 de juny de 2010

La processó del Corpus a Pàgina 66

La processó del Corpus d'Alcoi a Página 66.
La procesión del Corpus de Alcoi en Página 66.
http://www.pagina66.com/2010/06/07/rep-procesion-del-corpus/

Corpus a ARAMULTIMEDIA

Vídeo de la processó del Corpus d'Alcoi a ARAMULTIMEDIA.
Video de la procesión de Corpus de Alcoi en ARAMULTIMEDIA.
http://www.aramultimedia.com/default.asp?sec=67&sub=128

FEDERACIÓ VALENCIANA DE "NANOS" I GEGANTS

Des del diari digital Pagina 66 es dóna a conéixer la Federació Valenciana de Nanos i Gegants.
Desde el Periódico digital Pagina 66 se da a conocer la Federació Valenciana de Nanos i Gegants.
http://www.pagina66.com/2010/06/06/cul-federacio-valenciana-nanos-gegants/

3 de juny de 2010

FEDERACIÓ VALENCIANA DE "NANOS" I GEGANTS

Naix la FEDERACIÓ VALENCIANA DE NANOS I GEGANTS
Des de fa algun temps, un grup de colles valencianes de nanos i gegants venia
contemplant la possibilitat d'unir esforços, coneixements i experiència amb la
finalitat de portar a terme activitats conjuntes.
En març d'enguany hi va haver una primera presa de contacte a la ciutat de
Benetússer, on hi van acudir 11 colles de les tres províncies i que va acabar amb el
desig per part de tots de tirar endavant aquest projecte.
I el passat 22 de maig, en una segona reunió a la mateixa població, el desig es
va transformar en realitat, naixent així la FEDERACIÓ VALENCIANA DE NANOS
I GEGANTS, formada inicialment per 13 colles: Alcoi, Beniarrés, Benetússer,
Benicarló, Benicàssim, Borriana, Castelló de la Plana (Corpus), Godella, la Vall d'Uixò,
Ontinyent, Paiporta, València (els Bessons) i Vinaròs.
Es va constituir la Junta Directiva formada per Vinaròs (presidència),
Ontinyent (vicepresidència), Benetússer (secretaria), Borriana (tresoreria) i tres
vocalies per a Alcoi, Paiporta i Benicarló.
El primer pas, potser el més difícil, ja s'ha donat. Ara només cal legalitzar la
nova Associació, presentar-la i començar a treballar.
Aquesta Federació no naix, inicialment, amb moltes pretensions. Cal anar pas a
pas amb la intenció de donar a conèixer el món geganter valencià, ajudar noves colles
a constituir-se, difondre la nostra festa tradicional que es remonta a la meitat del
segle XIV amb els primers documents on figuren gegants a la festa del Corpus, etc.
Actualment, a les nostres terres tenim coneixement que 85 pobles i ciutats
disposen d'uns 250 gegants i gegantons i més de 400 nanos. I de ben segur que n'hi
han més dels que no hi tenim coneixement. Es vol que la Federació siga el vincle
d'unió de totes estes colles.
De moment i aprofitant les noves tecnologies, s'ha obert una pàgina al
facebook on tot el que vulga pot unir-se per mantindre's informat de tot allò que es
farà des de la Federació.
Adreça facebook: http://www.facebook.com/group.php?gid=181515247326
Finalment, des de la Federació es vol agrair tant l'Agrupació Gegantera de
Catalunya com l'Apomaga d'Aragó pel recolzament i assessorament donat per a
posar en marxa aquest projecte. També agrair l'Ajuntament de Benetússer i l'IES
María Carbonell per haver deixat les instal·lacions per a dur a terme les reunions que
s'han fet fins hui.